Hoćete malo rasterećujućeg seksa, zarad bolje cirkulacije, održavanja kondicije i reputacije? Pa samo pogledajte oko sebe, buljuci razvedenih žena čekaju da im uletite u šesnesterac, iznabadate par golova i optrčite pobednički krug. Raspuštenice puštene s lanca, spremne za laku zabavu, jer im je preko glave svega dosadnog. Muškaraca, na primer.

Ako ste mislili da su raspuštenice lak plen, razmislite još jednom. Lak plen ste vi, a raspuštenost je samo mamac. Da li ste spremni da se nosite sa ironijom lake zabave sa raspuštenicama?

Jer ništa tu nije rasterećujuće i lako. Pogotovu ništa nije malo. Naročito ne seksa. Jer ako se upustite sa raspuštenicom, biće tu potrebno mnogo više od malo seksa. Za početak, mnogo seksa.

A ako mislite da je baš to ono što vam treba, razmislite opet. To je ono što treba njoj, da bi se malo rasteretila.

Nema braka koji je doživeo krah, a da prethodno nije umro seks. Uglavnom sporom, mučeničkom smrću. Znači, raspuštenici je potreban neko da odgovori na njene potrebe. Na njen kapacitet, koji se ne može popuniti ležernim postupkom opisanim sa malo i rasterećujuće.

Ukoliko niste spremni da se posvetite ozbiljnom poduhvatu rasterećivanja raspuštenice, nemojte se petljati. A ukoliko vam se čini da jeste, pa, razmislite malo.

Možda vam se dopadne. Ta raspuštenost. Spremnost zapostavljene, frustrirane, emotivno izgladnele i psihološki izmorene žene, da pronađe samozaborav, uzlet, izvor energije i života, utehu i lek u jednoj tako prostoj aktivnosti kao što je seks.

Vodič za muškarce Raspuštenice na gotovs Vodič za muškarce: Raspuštenice na gotovs
Comments