Živorad Fićović je diplomirani i magistar inžinjer saobraćaja, ali i predavač. Već 50 godina prikuplja informacije, usavršava i piše svoj priručnik za obuku vozača Ispit vožnje za desetku, koji ima više izdanja. U razgovoru sa Živoradom smo se osvrnuli na novu, priznatu metodu za posmatranje saobraćajnih situacija, koja se danas nalazi u testovima za polaganje vožnje i pravilima u saobraćaju. Razgovarali smo i o priručniku i gde ga možete kupiti.

Zivorad Ficovic 4 WMAN intervju: Živorad Fićović, magistar inžinjer saobraćaja, predavač i autor priručnika za obuku vozača

Koji trenutak je bio presudan da odlučite da napišete knjigu i koliko dugo ste sakupljali informacije za nju?

Prve skripte i priručnike počeo sam da pišem još 1973. godine radeći na obuci vozača u „Automobilskom nastavnom centru“ u Kraljevu. Želeo sam da budućim vozačima pomognem da lakše savladaju obuku i da im pravila saobraćaja budu jasna. Sve vreme mog rada u saobraćajnoj struci kao predavač u Srednjoj saobraćajnoj školi, na fakultetu, organizator obuke i u neposrednoj obuci kao instruktor vožnje, prikupljao sam radni materijal iz saobraćaja na putevima i pisao. Pisanje ovog priručnika i drugih za obuku vozača svih kategorija, traje do dan-danas, što je punih 50 godina.

Šta čitaoci mogu pronaći u knjizi, a da nema u drugoj literaturi?

U knjizi se nalaze odgovori na sva pitanja iz saobraćaja koje kandidati uče tokom obuke u auto-školi i šire. Knjiga im omogućava da uspešno polože teorijski i praktični ispit za vozača A i B kategorije. Dati su i saveti za bezbednu vožnju, primenom načela „defanzivne vožnje“. Fotografijama realnih saobraćajnih situacija iz ugla vozača, kandidati mogu doživeti sebe u ulozi vozača. Saobraćaj može da se razume samo ako imamo slikovito objašnjenje radnji u saobraćaju, a što čitaocu ova knjiga i pruža.

Zivorad Ficovic 3 WMAN intervju: Živorad Fićović, magistar inžinjer saobraćaja, predavač i autor priručnika za obuku vozača

U neobaveznom razgovoru ste nam spomenuli novu, priznatu metodu za posmatranje saobraćajnih situacija, koja se danas nalazi u testovima za polaganje vožnje. Recite nam nešto više o njoj.

Vozač, a posebno kandidat, mora saobraćaj videti realno, iz ugla vozača, a ne iz ptičje perspektive, što je u prethodnoj obuci primenjivano. Kandidati su imali problem da sebe zamisle u vozilu koje je prikazano šemom u tlocrtu. Ja sam vozača postavio sa rukama na upravljaču, da u svom vidnom polju vidi i doživi stvarnu saobraćajnu situaciju. Kandidat će u toku praktične obuke lakše izvoditi radnje vozilom na putu, jer je sve vreme u teorijskoj obuci slikovito video saobraćajne situacije iz vozačkog ugla.

Šta savetujete mladima pre nego što krenu sa časovima vožnje?

Budući mladi vozači moraju da se upoznaju sa obavezama i odgovornošću koja ih očekuje tokom obuke i po završenoj obuci u saobraćaju. Najbolje je da se obave razgovori u porodici i u auto-školi gde se žele obučavati. Iskusni predavači i instruktori koji se profesionalno bave obukom mogu mladima najbolje dati savete i objašnjenja šta ih čeka u obuci i u vožnji.

Zivorad Ficovic 1 WMAN intervju: Živorad Fićović, magistar inžinjer saobraćaja, predavač i autor priručnika za obuku vozača

Koje smernice dajete onima koji prvi put voze sami?

Moraju biti maksimalno koncentrisani pri uključivanju u saobraćaj i u toku vožnje. Sve radnje koje treba da izvedu moraju biti postupne i ne naglo izvedene. Strah je prisutan, ali ako ste dobro i pravilno stekli znanje i veštinu upravljanja vozilom, onda strah nestaje.

U čemu vozači najčešće greše u saobraćaju? Šta najpre primetite?

U sve intenzivnijem saobraćaju vozači najčešće prave greške zbog nebezbednog ponašanja. Ne poštuju ograničenje brzine, ne drže bezbedno odstojanje iza drugog vozila, radnje izvode često naglo i bez predhodnog uveravanja i obaveštavanja o svojoj nameri. Mladi vozači su bez iskustva, koje stiču tokom vožnje. Oni imaju određena ograničenja u toku prve dve godine, kako bi postepeno stekli dodatna znaja i veštine.

Zivorad Ficovic 2 WMAN intervju: Živorad Fićović, magistar inžinjer saobraćaja, predavač i autor priručnika za obuku vozača

Kako učesnici u saobraćaju mogu osigurati bezbednost? Jeste da ona zavisi od svih aktera u saobraćaju, ali šta je to što svako od nas može da uradi kako bi se smanjio broja nezgoda?

Na prvom mestu je potrebno da imamo pravilan stav o bezbednosti saobraćaja. On se formira u porodici, u školama i posebno u toku obuke u auto-školi. Dobra osposobljenost sa poznavanjem i odgovornom primenom pravila i propisa je osnov bezbednog učešća u saobraćaju. Vozači moraju primenjivati načelo „defanzivne vožnje“ da poštuju pravila i propise u saobraćaju, da su pažljivi i tolerantni, da čuvaju druge i sebe.

Gde čitaoci mogu kupiti vašu knjigu?

Knjigu mogu kupiti kod autora priručnika koji je i sam izdavač, kao i u auto-školama.

Zivorad Ficovic WMAN intervju: Živorad Fićović, magistar inžinjer saobraćaja, predavač i autor priručnika za obuku vozača

Fotografije: WANNABE Media

Marija Gavrilović

Comments