Postoje mnoge izreke o moći, koje upućuju na to da veća moć otkriva nečije „pravo lice“, odnosno, kvari i korumpira slabe karaktere. Ali, kako prolaze jači karakteri – da li se duže odupiru negativnom uticaju moći, ili i njima, pre ili kasnije, „slava udari u glavu“. Izraz „opijeni moći“ opisuje baš to stanje uživanja u svojoj moći, bez dovoljno svesti i odgovornosti za postupke i odluke u tom opijenom stanju.

Moć je sposobnost ispoljavanja sopstvene volje i otpora uticaju drugih – najsažetija je definicija, koja vrlo tačno skicira ono što ljudi koji imaju moć rade. Sprovode svoju volju, bez obzira na tuđe uticaje, želje i mišljenje. Istraživanja o tome kako veća moć utiče na karakter, otkrila su da ljudi koji se nađu u poziciji relativne moći, zaista doživljavaju promene u glavnim oblastima psihološkog funkcionisanja – mišljenju, emocijama i ponašanju.

Kako veća moć utiče na mišljenje

Jedan od načina na koji veća moć utiče na ljude, jeste način na koji razmišljaju i obrađuju informacije. Istraživanja su pokazala da ljudi na pozicijama relativne moći razmišljaju apstraktnije. Oni takođe obrađuju informacije na pojednostavljen način, što može dovesti do više stereotipa u razmišljanju i pojačanog fokusa na centralne i periferne detalje situacije. Pokazalo se i da veća moć čini ljude strožim u tome kako procenjuju druge i manje je verovatno da će uzeti u obzir tuđu perspektivu.

Ako su inače preispitivali svoje odluke i osećali loše zbog nesigurnosti, veća moć će ljudima doneti samopouzdanje, koje će ih navesti da budu sigurniji u svoje odluke i da minimiziraju uočene prepreke na putu ka svojim ciljevima.

veca moc 3 Kako veća moć utiče na promenu karaktera?

Pročitajte i ovo: Bolja prezentacija uz pomoć neuronauke

Uticaj moći na osećanja

Veća moć takođe menja nečije emocionalno iskustvo. Ljudi na pozicijama moći uživaju u pozitivnijim emocijama i višim nivoima optimizma i to u potencijalno izazovnim situacijama, kao što je diskusija o kontroverznim temama. Istraživanja su pokazala da se uticaj povećanja nivoa moći ogleda i u veselijem ponašanju, odnosno, većoj sposobnosti da se sakrije tuga i neraspoloženje i smanji rakcija na stresne okolnosti. Takođe se pokazalo da ljudi sa visokim stepenom moći osećaju manje uznemirenosti u suočavanju sa patnjom drugih i smanjuju stepen do kojeg odražavaju emocionalne reakcije drugih. Veća moć – manja empatija.

Veća moć menja ponašanje

Zajedno sa mislima i osećanjima, veća moć menja način na koji se ljudi ponašaju. Oni koji poseduju moć, verovatnije će započeti pregovore, kontaktirati druge ljude i preuzeti incijativu, kada nije jasno da li je takvo ponašanje dozvoljeno. Uopšteno govoreći, moć dovodi do toga da se ljudi osećaju manje ograničeno društvenim konvencijama i povećava verovatnoću da će kršiti društvene norme. Čini se da veća moć utiče tako da se ljudi osećaju udobnije u preduzimanju akcija, koje podstiču njihove lične ciljeve.

Da li moć kvari i korumpira

Da li promene koje su uočene u istraživanju ukazuju na to da moć  kvari ljude? Da moć ima tendenciju da korumpira? Ipak, nije tako jednostavno, iako su svi izgledi da je odgovor „da“.

Iskustvo moći menja pojedince u skladu sa njihovom ličnošću – aktiviranjem osnovnih pozitivnih ili negativnih atributa pojedinaca. Ako neko ima čvrste moralne stavove, veća moć mu može olakšati etičke izbore i neće ga „pokvariti“. Takođe, kolektivno orijentisani i odgovorni pojedinci, imaju tendenciju da na moć reaguju na društveno odgovoran, a ne sebičan način.

Moć može nekoga „pokvariti“ i „udariti mu u glavu“ – ali to će se najveroatnije desiti ljudima koji već imaju sklonost ka korupciji i određene slabosti karaktera. Za one sa više društveno orijentisanim sklonostima i snažnijim identitetom i integritetom, čini se da stvari stoje drugačije – moć oslobađa časnije aspekte njihovog karaktera.

Dostupna istraživanja pokazuju da moć zaista menja ljude. Međutim, to nije uvek na negativan način – iako ima suviše takvih primera, da bismo mogli da ih zenemarimo. Ako moć deluje tako da neko pokaže svoje „prvo lice“ to može biti i najbolja verzija ličnosti, kojoj veća moć omogućava da bolje i svrshodnije deluje u skladu sa svojim uverenjima.

Pročitajte i ovo: Igre moći koje će vam pomoći kada ste u „daunu“

Naslovna fotografija: WANNABE Media

Đorđe Đoković

Comments