BBC je preneo vest da postrojenje u gradu Loujangu u centralnoj provinciji Henan spaljuje stare novčanice umesto uglja, kako bi proizveli električnu energiju. Zvaničnici postrojenja kažu da se spaljivanjem jedne tone novčanica proizvede 600 kWh električne energije, kao i da je ova metoda  ekološki prihvatljivija od korištenja uglja.

Kineska centralna banka i Narodna banka Kine dozvolile su spaljivanje novčanica, jer je to efikasan način proizvodnje električne energije. Stari novac iz provincije Henan može da pomoge u dobijanju 1,32 miliona kWh električne energije godišnje, što je isto kao kada bi se založilo 4.000 tona uglja.

jen3 wannabeman Kako se u Kini pravi električna energija?

Do sada su se stare i oštećene novčanice u Kini koristile u svrhu reciklaže pa su se od njih uglavnom pravili proizvodi od papira. Ideja o spaljivanju novčanica, kako bi se od njih dobila električna energija uzbudila je socijalne mreže i javnost u Kini.

Luka Pešić

Comments