Sa katanom u ruci, vođeni strogim kodeksom poznatim kao “bušido” ili “put ratnika”, samuraji su bili savršeno disciplinovana vojska, strah i trepet svih neprijatelja Japana, drevni ratnici koji se nisu bojali smrti i čast im je bila važnija od života. U periodu između 1603. i 1867. godine, samuraji su bili vladajuća vojna klasa, kao i najviši društveni stalež Japana. Ovo su neke fascinantne činjenica o njihovim vrednostima i načinu života.

Samuraji nisu bili samo ratnici

Osim što su bili ratnici i imali druge funkcije, samuraji su bili obrazovana, politički aktivna elita, a njihova uloga u društvu se menjala tokom vekova. Neke stavke su ipak bile konstantne:

Samuraj je dobro obučen, izuzetno vešt borac; služi svom Daimyo-u ili gospodaru, s apsolutnom lojalnošću, čak i do smrti (sama reč “samuraj” znači “oni koji služe”); pripada višoj društvenoj klasi, smatra se superiornim u odnosu na obične građane, kao i na obične ratnike; njegovim životom vlada bušido, strogi kodeks ponašanja i životne filozofije, čija je vrhunska vrednost – čast.

Homoseksualnost im je bila uobičajena

Dobro je poznata činjenica da su neki samuraji imali otvorene istospolne veze koje su u to vreme bile sasvim normalna i uobičajena pojava. Ne samo da za samuraje homoseksualnost nije bila tabu tema, oni su ovakve veze čak i ohrabrivali – jer su smatrali da će ljubavni odnosi ojačati same vojnike i motivisati ih u borbi.

Ovakva praksa je bila poznata kao wakashudo – “put mladosti”, a odnosila se na samuraje svih godina. Prema istorijskim zapisima, niko ne bi upitao Daimyo-a, “gospodara”, zašto je stupio u homoseksualnu vezu sa mlađim ratnikom, ali bi ga zato upitali zašto nije.

Iako se wakashudo smatra temeljnim aspektom života samuraja, istorija je ovaj stil života uglavnom ignorisala, a popularne knjige i filmovi ga gotovo nikada ne spominju.

steven diaz 116132 Šta sve jesu i nisu bili samuraji
Comments