Ništa se neće promeniti dok se sami ne promenimo

Neka onaj ko želi da promeni svet, prvo promeni sebe samog, poručivao je Sokrat. Takođe je ukazivao na promenljivost kao zakon života, koji treba filozofski prihvatiti:

“Kad ne dobijete ono što želite, onda patite. Ako dobijete ono što ne želite – patite. Čak i kada dobijate baš ono što želite i dalje patite, jer to što ste dobili ne možete zadržati zauvek. Um stvara neprilike. Želi da se nikada ne menja, da bude oslobođen bola, obaveza, smrti. Ali promena je zakon i ne možete se toliko pretvarati da je nema, koliko će vas ona u životu sustizati.“

sokrat2 Sokratove životne pouke
Comments