Videli ste sigurno nekad one mišićave momke, koji zajapureni u licu i napregnutih mišića, pokušavaju da pomere kamion! Da to su “Strongmantakmičari, najjači ljudi na svetu, koji učestvuju na takmičenjima koja su širom sveta jako gledana. Ukupno imaju oko milijardu gledalaca godišnje, a prenosi ih 90 nacionalnih televizija. Ono što ova takmičenja čini posebno atraktivnima je i činjenica da se održavaju u poznatim turističkim mestima u Evropi, Aziji i Americi.

“World strongest man” takmičenje nije samo puka demonstracija sile i snage. Takmičari tu predstavljaju i svoju izdržljivost, veštinu, taktiku, obuku i strategiju. Na svakom novom događaju takmičar se gura do njegovih krajnjih granica, pa se na taj način pored fizičke, testira i njihova mentalna snaga. Da nam ne bi bilo dosadno da gledamo predstavnike drugih zemalja, pobrinuo se naš predstavnik Ervin Katona, koji je dobro kotiran na listi najačih ljudi na svetu.

Predstavljamo vam neke od najinteresantnijih disciplina u kojima se oni takmiče.

Moćne stepenice

stepenice1 Strongmen: Takmičenje u snazi ili izdržljivosti

Dok većina nas prevrne očima ako treba da se popne na 3. sprat, a zgrada nema lift, ovi takmičari moraju da pređu veliki broj stepenica i to ne praznih ruku. Oni biraju od tri stavke koje su teške između 182 i 273 kilograma i nose ih do vrha stepenica. Ova disciplina zahteva istovremeno i brzinu i snagu, a posebno testira izdržljivost.

Herkulovi stubovi

herkul1 Strongmen: Takmičenje u snazi ili izdržljivosti

Verovatne znate onu mitološku priču o Herkulu koji je iskoristio natprirodnu snagu da podeli planinu na dva dela kako bi došao do bašte Hesperidesa. To mesto danas znamo kao Gibraltar, a dve strane planine kao Herkulove stubove. U ovoj disciplini, inspirisanoj tim mitom, takmičari stoje na platformi u fiksnoj poziciji i pokušavaju da drže uspravno dva ogromna stuba, od kojih je svaki težak 160 kilograma. Nisu vremenski ograničeni, već se nadmetanje u tome završava kada takmičar više nije u stanju da drži stubove.

Husafel kamen

kamen1 Strongmen: Takmičenje u snazi ili izdržljivosti

Kamen koji takmičari nose u ovoj disciplini, prema legendi je napravljen u mestu Husafel na Islandu, pre više od 200 godina. Sam kamen je ravan, pa samim tim i klizav, sa nekim trouglastim delovima, a težak je 182 kilograma. Sve u svemu nije ni malo lak za nošenje.

Nosi i vuci

sidra i lanci1 Strongmen: Takmičenje u snazi ili izdržljivosti

Nakovnji, sidra i lanci se stavljaju na fiksnu udaljenost, a istovremeno se takmiče pet takmičara. Oni moraju prvo da nose dva nakovnja koji su teški svaki po 130 kilograma, pre nego što povuku sidro do iste mesta, zakače lanac za njega i vrate ga na startnu poziciju. Svako sidro i lanac teški su 300 kilograma.

Olivera Denčić

 

Comments