Analize tržišta su primetile su da je viši kvalitet usluge i proizvodnje, kada je i etičko ponašanje na visokom nivou. Suprotno tome, kada je neetičko ponašanje bilo uobičajeno, kvalitet usluge i proizvodnje je opadao i uticao na smanjenje uspeha poslovnih operacija. Nekoliko ključnih smernica poslovanja u cilju visokokvalietnih usluga i kulture doseldnog etičkog ponašanja, izvedeno je iz analize:

Visko nivo usluge je neophodan, ali nedovoljan uslov za uspeh.

Potrebno je stvoriti uslužnu i etičku klimu koje funkcionišu u tandemu, kako bi usmeravala usluge i etičko ponašanje zaposlenih, bez nadzora.

Vlasnici preduzeća treba da preduzmu korektivne mere, pre nego što dođe do neetičkog ponašanja periodičnim procenjivanjem percepcije zaposlenih o etičkoj klimi kompanije.

Usluge i etičko ponašanje su najvažniji na turbulentnim ili konkurentnim tržištima, pri čemu je intenzitet konkurencije najvažniji.

Etička kultura bi se mogla promovisati zapošljavanjem ili unapređivanjem rukovodilaca i menadžera koji su istinski posvećeni poštovanju visokih etičkih standarda, kao i uspostavljanjem specifičnog etičkog kodeksa za zaposlene. Kontekst industrije određuje koliko na kompaniju utiče kombinovanje kvalitetne usluge i visokog nivoa etike.

Šta je etičko ponašanje?

Osoba koja pokazuje etičko ponašanje ima snažan moralni kodeks i dosledan skup vrednosti. Etika može biti ukorenjena u verovanju ili nastojanju da se svet učini boljim. Oni koji predstavljaju primer etičkog ponašanja, čine ispravnu stvar bez obzira na to da li preuzimaju zasluge, ili ne. Takvo ponašanje nije ograničeno na radno mesto i prisutno je u svakom aspektu života.

U poslovnom okruženju, etičko ponašanje se odnosi na svakog zaposlenog, vođu tima ili nadređenog, kao i na ponašanje u odnosima sa klijentima i kolegama.

Pročitajte i ovo: Šta danas znači biti lider?

Iskazivanje dobrog etičkog ponašanja utiče na moral kompanije i odnose sa klijentima. Kvalitetne zaposlene je lakše zadržati kada rade za kompaniju u koju veruju. Zaposleni žele da rade za kompanije koje se ponašaju pravedno prema svima i imaju dobre i etičke poslovne prakse.

Visok etički standard proširuje se i na kupce i konzumente. Reputacija pozitivnog etičkog ponašanja privlači više potencijalnih klijenata, kupaca i partnera i stiče se i širi na osnovu preporuke. Tako se vremenom gradi i lojalnost kupaca, koji će preporučiti usluge i proizvode kompanije drugima.

Eticko ponasanje – formula za poslovni uspeh 3 Etičko ponašanje – formula za poslovni uspeh

Sako: Movem (Canali) Mercator, Košulja: Movem (Canali) Mercator, Farmerke: Movem (Canali) Mercator, Lokacija: Hyatt Regency (bar)

Etičko ponašanje znači da vaš tim radi u skladu sa poštenim i transparentnim standardima, ne samo u skladu sa zakonima i propisima, već i iznad toga, osiguravajući da se sve odluke donose i primenjuju na etički način.

Da bismo razumeli zašto je etičko ponašanje važno, treba da znamo kako neetičko ponašanje utiče na kompaniju. Razmislite o firmi koja zapošljava samo članove porodice, ili rukovodiocima koji daju samo negativne podsticaje (kazne i sankcije). Iako ovi postupci nisu nezakoniti, oni definitivno mogu imati negativne efekte na moral i uspeh kompanije.

Sa druge strane, rukovodilac koji personifikuje etičko ponašanje, biće pošten u svim situacijama, a zaposleni će verovati da njihov tim radi za najveće dobro cele kompanije. Etični lideri mogu da neguju okruženje koje nagrađuje i podstiče pozitivne stavove.

Etika uključuje poštenje, integritet, pravičnost i niz drugih pozitivnih osobina. Oni koji imaju na umu interese drugih kada donose odluke, ponašaju se u skladu sa etikom. Uobičajeni primeri za to su odnosi među saradnicima, koji uvek poštuju jedni druge, bez obzira da li se oko nečega slažu, ili ne slažu, a poštovanje uključuje sve relacije između menadžera, kolega, podređenih, klijenata. Kada se uspostavi osnovni nivo poštovanja, ljudi bolje primaju konstruktivnu kritiku, sposobni su za otvorenu komunikaciju i mogu da vide i vrednuju perspektivu druge osobe.

Sva uspešna preduzeća efikasno komuniciraju. Kada su linije komunikacije otvorene i zaposleni voljni da razgovaraju jedni sa drugima, izbegavaju se nesporazumi. Stalni razgovori i podsetnici, smanjuju verovatnoću da će zaposleni prekršiti neko pravilo, ili imati loš kvalitet rezultata.

Pročitajte i ovo: Ovo su kvaliteti dobrog lidera i načini na koje on razmišlja

Greške i nesporazumi se dešavaju u svakom radnom okruženju. Ali kada se dese, u etičkoj klimi svako preuzima odgovornost za svoju grešku i nastoje da je isprave. Kada postoji standard odgovornosti u organizaciji, svi će težiti da ga dostignu i održavaju.

Najbolji način da usadite etičku kulturu u svoj kolektiv, jeste da je iskazujete sopstvenim ponašanjem i primerom i da održavate jasnu politiku nulte tolerancije na specifična neetička ponašanja, kao što su laganje, krađa ili prevara.

Svako preduzeće može imati svoj etički standard, koji je postavljen na svim nivoima. Mnoge organizacije kreiraju etički kodeks, koji može uključivati generičke smernice za etičko ponašanje, kao i poseban protokol u okviru poslovanja. Na primer, etički kodeks medicinske ustanove može uključivati stavljanje pacijenta na prvo mesto i zadržavanje razumevanja u teškim situacijama. Na fakultetu, etički kodeks može uključivati nepristrasnost prilikom ocenjivanja, kao i vrednovanje različitih perspektiva studenata i nastavnika.

Preduzeća bi trebalo da kreiraju i javno prikažu svoj etički kodeks – vizija, vrednosti i misija kompanije treba da budu jasno izraženi i vidljivi i zaposlenima i klijentima, kako bi svi bili upoznati sa postavljenim standardima. Etički kodeks gradi poverenje i kredibilitet organizacije i stvara kulturu otvorene i iskrene komunikacije. Etičko ponašanje rukovodilaca i menadžmenta podstiče zaposlene da se pridržavaju etičkih standarda, bez ikakve kontrole i nadzora.

Naslovna fotografija: WANNABE Media

Đorđe Đoković

Comments