Klike na radnom mestu mogu izazvati mnogo problema zaposlenima i vlasnicima preduzeća i mogu dovesti do zastrašivanja i maltretiranja na poslu.

Uspeh organizacija i kompanija zavisi od timskog rada, ali klike sabotiraju timski duh, delujući skriveno i preuzimajući moć. Zaposleni koji ne pripadaju klikama, mogu se osećati kao da su manje cenjeni, biti pod stresom što ne uspevaju da prodru u „odabrano društvo“, a oni koji shvataju da klike na radnom mestu prave nezdravu atmosferu, mogu napustiti posao, u potrazi za pozitivnim poslovnim okruženjem.

Uticaj koji imaju klike na radnom mestu

Kada deo zaposlenih formira eksluzivnu grupu – kliku – ljudi koji nisu deo nje će postati demotivisani, rasejani i nezadovoljni na poslu. Mogu ulagati više energije da postanu deo klike, nego što ulažu u posao. Takođe, klike mogu postati toliko moćne da zasene kompaniju, nanoseći štetu radu i reputaciji.

Klike promovišu konformizam

Klike mogu učiniti da se zaposleni osećaju bezbedno, ali može i negativno uticati na njihov rad. Zaposleni mogu biti obeshrabreni da razmišljaju van okvira, ili predlažu nove ideje, jer ne žele da „talasaju“ ili da se ističu. Da bi se borili protiv konformiteta koji klike promovišu, menadžeri treba da ističu da su nove ideje i perspektive dragocene i da podstiču zaposlene da pronalaze nove pristupe rešavanju zadataka. Zaposleni treba da znaju da su kreativnost i autentičnost poželjni.

Isticanje ovih vrlina slabi povezanost klike na radnom mestu.

Interne šale i ogovaranja

Klike neguju osećanje povezanosti, gotovo zavereništva – zaposleni koji pripadaju „povlašćenoj“ grupi, dele interne šale, koje drugi zaposleni ne shvataju i osećaju se izostavljeno. Ako se osećaju izopšteno od strane klike, mogu se zabrinuti da se šale koje grupa pravi odnose na njih.

Verovatno najštetniji uticaj koji imaju klike na radnom mestu, sprovodi se kroz ogovaranje, plasiranje glasina i smišljanje intriga. Članovi klike mogu pokrenuti glasine, kako bi zaštitili svoje mesto u grupi, a širenjem neistina mogu naškoditi drugim zaposlenim, pa i rukovodstvu. Ako odu predaleko, ogovaranje i intrige mogu naneti ozbiljnu štetu pojedincima i preduzeću.

pexels fauxels 3183172 1 Evo zašto je formiranje klike na radnom mestu zapravo   loše

Pročitajte i ovo: Prednosti humora u kriznim situacijama

Klike na radnom mestu i maltretiranje

Pojedini oblici nasilja i maltretiranja su veoma prikriveni i manipulativni, a takvim oblicima se služe klike na radnom mestu. Zaposleni treba da znaju kako da uoče nasilnike na radnom mestu i da imaju kome da se obrate, ako su svedoci ili meta nasilja.

Maltretiranje ne mora biti ograničeno na kancelariju, ono se može sprovoditi i preko interneta i telefona. Sajber maltretiranje je taktika koju klike često koriste i menadžerima je teško da to uoče.

Šta da radite ako ste menadžer

Ako se problem formiranja posebnih grupa ne saseče u korenu, eskaliraće i naneti više štete. Organizacija napreduje kad su zaposleni ujedinjeni, a menadžeri promovišu taj ideal. Međutim, pokušaj da izađete na kraj sa klikama može zahtevati delikatan balans između prozivanja zbog neprikladnog ponašanja i izbegavanja preterane reakcije. Iako želite da razbijete kliku, ne želite da kažnjavate zaposlene, pa je važno da budete taktični.

Dodeljivanje grupnih projekata, umesto da dozvolite zaposlenima da sami biraju svoje grupe, jedan je od načina da se sabotiraju klike. Postarajte se da udružite one koji nisu ranije sarađivali, sa idejom da svi mogu više naučiti ako podele znanja i veštine.

Takođe je važno da naglasite i pokažete da se maltretiranje na radnom mestu neće tolerisati – zaposleni koji su van grupe, biće obeshrabreni ako vide da tolerišete delovanje klike. Reagujete odmah na svaki oblik uznemiravanja i maltretiranja.

Ako ste deo klike na radnom mestu

Ako shvatite da ste uvučeni ili ste neosetno postali deo klike, pokušajte da se taktično udaljite – tražite prilike za razgovor i rad sa ljudima koji nisu deo grupe. To mogu biti jednostavni gestovi, kao što je pauza za ručak sa nekim ko je neutralan ili iz drugog odeljenja, ili razgovor sa nekim koga ne poznajete dobro, a možete i tražiti da budete premešteni u drugu kancelariju.

Ako primetite kliku na poslu

Ako ste svedoci klike na radnom mestu, verovatno nećete želeti da se mešate i biće vam dovoljno da ostanete po strani. Međutim, to klikama odgovara – one žele da drugi ćute i gledaju svoja posla, da bi zadržale kontrolu. Ukoliko oklevate da se obratite šefu, jer on nije ništa preduzeo, imajte u vidu da možda nije svestan klike. Ali ako zna za nju, ili joj pripada, biće potrebno da se obratite višem rukovodstvu. Možete pokušati da nešto učinite, ili boraviti u nezdravoj radnoj atmosferi. A kad to više ne budete mogli da tolerišete – možda će promena posla biti jedini izlaz.

Pročitajte i ovo: Znaci da je vaš šef – toksičan lider

Naslovna fotografija: pexels.com

Đorđe Đoković

Comments