Gotovo je nemoguće izbeći članke, knjige i video-klipove kojima do nas stižu preporuke za uspešno liderstvo. Pitanje koje se, logično, postavlja je: zbog čega se baš sada toliko priča o ovoj temi, kada je lidera i liderstva bilo oduvek? 

Odgovor je kompleksniji nego što to izgleda na prvi pogled. Ključ se krije u činjenici da je svet u kome danas živimo u mnogo dimenzija drugačiji od sveta kakav smo poznavali decenijama, pa i vekovima unazad. Izraz kojim se popularno opisuje današnje okruženje je VUCA – nepredvidiv (volatile), nesiguran (uncertain), kompleksan (complex) i nedefinisan (ambiguous). 

Uticaj svetskih oscilacija na poslovanje

Ako sagledamo današnji svet, u kome živimo i radimo, razumećemo da niko nije mogao da predvidi da će od marta 2020. većina zaposlenih raditi od kuće, da će avioni biti prizemljeni, da će kafići biti zatvoreni, a Olimpijske igre odložene na godinu dana. Mnoge odluke koje su donete u poslednje dve godine niko nije mogao ni da zamisli, predvidi niti poveruje da će se desiti. Generacijama pre nas pravljeni su petogodišnji planovi. Zatim su se okviri skratili na trogodišnje, pa godišnje, polugodišnje, kvartalne…

U današnjem trenutku, čak i kvartalno planiranje mora biti uzeto u obzir isključivo kao okvir. Jer, niko danas ne može biti siguran da će planovi, napravljeni u martu, biti baš na taj način izvodljivi u aprilu ili maju jer niko ne može biti siguran da će okolnosti, okruženje i način poslovanja biti identični u trenucima pravljenja i realizacije plana. Dodatno, moderan svet je povezan na mnogo načina. To su nevidljive niti koje na najrazličitije načine utiču na naše živote, a da nismo svesni odakle polaze, kako do nas stižu i na koji način će se uticaj osetiti.

Pročitajte i ovo: 11 muških saveta za održavanje ravnoteže između posla i života

Ako se vratimo u 2020. i prisetimo kako je sve počelo, dolazimo o zaključka da je večera jednog Kineza uticala na način i obim rada, uspeh ili propast mnogih ljudi u svetu, na bolesnika koji čeka operaciju – ali nikako da stigne na red jer su medicinski radnici preokupirani virusom, karijeru tenisera koji odluči da ne želi da se vakciniše, i sl. A onda je došao rat u Ukrajini. Pokrenule su se nove niti, uticaji, međuzavisnosti… a time i nepredvidivost i nesigurnost rastu. Većina situacija u kojima se nalazimo u današnjem trenutku se ne može precizno opisati, definisati i, zapravo, ne možemo biti sigurni da li smo sagledali sve perspektive, imamo li dovoljno informacija i znanja o njima.

Danasnje liderstvo u nemilosrdnom brzopromenljivom okruzenju 1 Šta danas znači biti lider?

Sako, pantalone, košulja, maramica i patike: Kigili Ušće, Naočare: Optiplaza (Dior) Ušće, Lokacija: Pura Vida

Da situacija bude teža, čak i ako nismo u stanju da definišemo situacije do kraja, mi moramo doneti kakve – takve odluke, definisati aktivnosti i raditi u skladu sa dogovorima. Jer, vođenje podrazumeva i donošenje odluka. Situaciju dodatno otežava činjenica da ne postoji samo jedan tačan odgovor – jedan pravi način za rešavanje situacija. Ljudi koji su navikli na preciznost, sigurnost i kontrolu nad situacijom vode veliku unutrašnju bitku sa ovim aspektom sveta u kome živimo. Puštanje kontrole, prepuštanje toku događaja, promene planova u hodu, poverenje u ljude i procese je za neke lidere veliki izazov.

Promena kao konstanta

U ovakvom svetu, jedina konstanta je promena. Prisutnost, spremnost na brze reakcije i donošenje odluka, kao i odgovarajući set standardnih liderskih kompetencija se očekuju od svakog lidera.  

Da bi od dobrog prešli u kategoriju izvrsnog lidera, potrebne su dodatne snage. Zapravo, potreban je drugačiji način razmišljanja. Voditi ljude u nemilosrdnom, brzopromenljivom okruženju podrazumeva vratiti ljude u centar poslovanja i uliti im nekakvu sigurnost. Lideri vode ljude, a ljudi vode poslovanje. 

Pročitajte i ovo: Koliko nedostatak sna utiče na vaš poslovni uspeh

Otvorenost i ljudskost

Liderstvo koje obezbeđuje održivost i sigurnost, na prvom mestu podrazumeva brigu o ljudima – razumevanje, empatiju i fleksibilnost. To, dodatno od lidera traži autentičnost i ranjivost – otvorenost i „ljudskost“. 

Ne manje važna je sposobnost da jasno i transparentno komuniciraju viziju, te tako ulivaju osećaj sigurnosti i doprinose većoj motivaciji zaposlenih. Najbolji lideri se u VUCA okruženju često i sa ponosom oslanjaju na svoju intuiciju.

Odustajanje od starih modela rigidnih lidera i uključivanje agilnosti u listu liderskih kompetencija je često najteži, ali sa druge strane vrlo učinkovit korak.

Sve gore opisane vrline se mogu podvesti pod zajednički imenitelj  – dobri lideri u VUCA svetu imaju visoko razvijenu emocionalnu inteligenciju. Biti lider u nemilosrdnom,  brzopromenljivom okruženju pre svega znači biti čovek. Povezivanjem sa samim sobom, razumevanjem i prihvatanjem sopstvenih potreba i stanja, svaki lider dobija priliku da se približi svojim ljudima i tako, povezani i osnaženi, zajedno dostignu željene ciljeve i rezultate.

Naslovna fotografija: WANNABE Media

Mirjana Gomilanović, Executive & Leadership Coach

Comments