Menadžeri rade stvari kako treba, lideri rade prave stvari – kaže poznata izreka, koja sažima razliku između menadžerstva i liderstva.

Pretpostavka je da su menadžeri fokusirani na produktivnost i efikasnost, dok je liderstvo viši poziv, koji naglašava donošenje odluka i izbor dobrog ili etičkog pravca. Međutim, postoji nekoliko problema sa pravljenjem razlike između menadžera i lidera.

Prvo, ovo shvatanje umanjuje ulogu menadžera i uzdiže lidere. Ovo održava dinamiku moći – lideri su osobe na vrhu, dok menadžeri rade „u rovovima“. Kao rezultat toga, istraživanja pokazuju da lideri dobijaju više od svog udela kada organizacija postiže uspeh i nose više krivice za neuspehe.

Drugo, sugeriše da su menadžeri fokusirani na održavanje stvari, ali su odvojeni od doprinosa postavljanju organizacione agende i ciljeva i etičke odgovornosti, jer je to delokrug lidera.

Treće, ne samo da umanjuje ulogu menadžera, već može da dovede do toga da oni formiraju stav okrivljivanja lidera, kada se dešavaju neuspesi („samo sam sledio naređenja“, „vođa je kriv“).

Ove razlike se mogu zanemariti – ukoliko žele da bdu uspešni, menadžeri i lideri treba da se fokusiraju na liderstvo. Oni treba da odrede pravac sledbenicima i organizaciji, da motivišu, razvijaju dobre radne odnose i budu uzori u postizanju rezultata.

Zašto menadžeri i lideri treba da budu izjednačeni

U modernom menadžmentu, uloge su već izjednačene. Svi na vodećim mestima su lideri – efektivni menadžeri rade isto što i lideri. Da budu verni misiji, pomažu u određivanju pravca, razvijaju sledbenike i motivišu sve ka postizanju cilja, radeći sve vreme – pravu stvar.

Lideri koji nisu u kontaktu sa svakodnevnim procesom upravljanja u svojim odeljenjima i organizacijama neće biti efikasni lideri. Menadžment i liderstvo su neodvojivi u praksi, pa iz zato ne bi trebalo odvajati ni u tumačenju pojmova.

pexels andrea piacquadio 859264 2 Evo koja je razlika između lidera i menadžera

Pročitajte i ovo: Svestan lider – kako svesnost može poboljšati vaše liderske veštine

Liderstvo nije nešto što lideri i menadžeri rade sami – liderstvo stvaraju zajedno sa sledbenicima, koji međusobno sarađuju. Ako menadžeri ili lideri ne angažuju sledbenike u procesu – nema liderstva.

Menadžeri mogu propasti ako se ne ponašaju kao lideri – razmislite samo o krupnim greškama koje se dešavaju svetski poznatim brendovima. U mnogim slučajevima, etički neuspesi nisu nužno došli od vrha. Bilo je menadžera uključenih na nižim nivoima organizacije koji nisu uradili pravu stvar. Vođe i sledbenici su u obavezi da usvoje vođstvo, kako bi uradili pravu stvar i posao obavili ispravno.

Teška pitanja koja lideri treba da postavljaju

Da bi menadžeri i lideri podstakli sledbenike i da bi uradili pravu stvar, oni moraju da postavljaju teška pitanja – i sebi i svima oko sebe.

To su pitanja o snagama i interesovanjima, kao što je, koje su individualne snage i interesovanja jedinstvena za svakog u organizaciji – šta ljudi vole, šta ne vole na poslu? Šta ih podiže, a šta iscrpljuje? Kako žele da provode svoje slobodno vreme?

Pitanja o kapacitetu se odnose na preopterećenost. Menadžeri se često obraćaju zaposlenima sa ponudom da im saopšte, ako osećaju preveliko opterećenje. Međutim, da li je iko ikada iskreno odgovorio da je preopterećen? Pre nego što dodele nove zadatke lideri treba da postave pitanje o tome kakvi su trenutni kapaciteti zaposlenog. I trebalo bi da znaju da je izgaranje u vrhu razloga zbog kog ljudi daju otkaz na poslu. Da bi ljudi radili odličan posao, a ne samo posao koji treba da se uradi, potrebno je da imaju kapaciteta za to, odnosno, da ne budu preopterećeni.

Važna su i pitanja o motivaciji, o razlozima zbog kojih neko radi taj posao – a ti razlozi se mogu razlikovati i ne postoji samo jedan pravi razlog. Nisu svi tu zbog više svrhe, neki samo žele da plate račune i menadžeri treba toga da budu svesni i da uvaže sve razloge.

Da bi znali kako da planiraju razvoj organizacije, lideri moraju znati šta zaposleni planiraju u svojoj budućnosti. Nečiji put se poklapa sa ciljevima organizacije, a neko će se na nekoj tački odvojiti i krenuti sopstvenim putem. Lideri i menadžeri treba da znaju koje praznine moraju da popune i moraju ohrabriti zaposlene na lični rast u njihovom interesu, čak i ako to znači nadrastanje organizacije.

Pročitajte i ovo: Znaci da je vaš šef – toksičan lider

Naslovna fotografija: pexels.com

Đorđe Đoković

Comments