Kada ste usredsređeni na razvoj poslovanja, osvajanje nove klijentele, proširivanje sektora i povećanje prihoda, vaše preduzeće raste i razvija se, a to nadilazi vaše ingerencije i odgovornosti. Razvoj preduzeća zavisi od vaših ljudi, od timova kojima su povereni poslovi – svi moraju biti na istoj strani, posvećeni poslovnim ciljevima i načinima na koje stvari funkcionišu. Interni problemi mogu nastati i razviti se, a da ih ne primetite, zauzeti upravljanjem, dodeljivanjem zadataka i nadgledanjem svakodnevnih operacija. Da bi vaše preduzeće opstalo i postiglo uspeh, te probleme morate što pre uočavati i rešavati.

Unutrašnji problemi u preduzeću

Kako rastete, problemi mogu rasti sa vama – morate ih prepoznati i pronaći način da ih rešite. Analizirajte svoje preduzeće u odnosu na uobičajene interne probleme, koji se mogu naći u svakom preduzeću.

Problemi nespremnosti za rast

Rast je jedan od primarnih ciljeva mnogih vlasnika preduzeća i agencija i vi možete biti spremni da pokrenete stvari, ali – da li je spremno vaše preduzeće? Svaki aspekt vašeg poslovanja mora biti u mogućnosti da se razvija i raste, dok planirate povećanje obima poslovanja. Ako ste ranije imali tim od četiri osobe, da li znate koliko će vam još članova tima biti potrebno, da biste se nosili sa dodatnim opterećenjem? Da li je tehnologija koju koristite za nadgledanje uključivanja klijenata i upravljanje projektima adekvatna da iznese proširenje? Kako će izgledati interna hijerarhija sa dodatnim članovima tima?

Ako ne vodite računa o promenama u operacijama i strukturi, problemi koji zbog toga nastanu mogu da saboitraju vaše preduzeće u rastu. Zato procenite koje promene treba da napravite da bi rast vašeg preduzeća bio neometan, napravite listu aspekata poslovanja na koje treba da obratite pažnju i otklonite manjkavosti, da bi mogli da se prošire i povećaju.

Pročitajte i ovo: Etičko ponašanje – formula za poslovni uspeh

Rad sa pogrešnim timom

Zapošljavanje pogrešnih ljudi može biti veoma naporno za preduzeće. Potrebni su vam ljudi od poverenja, koji mogu ispuniti vaša očekivanja i pomoći vam u izgradnji preduzeća, u skladu sa vašim ciljevima. To može zahtevati da kreirate radno okruženje ispunjeno transparentnošću i komunikacijom, tako da svi budu na istoj strani. Transparentna komunikacija može pomoći u izgradnji dubokih i značajnih odnosa sa članovima tima, tako da možete računati na njih u budućnosti, kad poslovne potrebe počnu da rastu.

Kada nesto nije u redu – problemi u rastu preduzeca 3 Kada nešto nije u redu – problemi u rastu preduzeća

Sako: Mona Man Beo, Bluza: Kigili Ušće, Pantalone: Dan John Ušće, Lokacija: Hyatt Regency

Još jedno važno interno pitanje u vezi sa vašim timom jeste da obezbedite da članovi tima imaju skupove veština potrebnih za rast preduzeća. Zbog nedostatka veština mogu nastati problemi uklapanja članova tima u uloge koje nisu u početku bile u opisu posla i zahtevaju veštine koje oni nemaju.

Angažovanje pravog tima dok nastavljate da rastete, spašće vaše zaposlene od sagorevanja i sprečiti pad kvaliteta usluga. Takođe će vam uliti samopouzdanje da znate da vaš tim može da iznese rast i razvoj.

Problemi korišćenja prvobitne unutrašnje strukture

Ono što je nekada radilo za malo preduzeće, može biti prevaziđeno, sa većim timom. Kako preduzeće raste, interna struktura mora da se menja i prilagođava.

Ukoliko ste ranije upravljali samo sobom ili malim timom, vaš pristup upravljanju ljudima će možda morati da se prilagodi, sa rastom vašeg tima i preduzeća. Kada imate više odeljenja i timova, važno je da promenite način upravljanja, u skladu sa povećanjem odgovornosti. To znači da ne možete da upravljate svakim odeljenjem – napravite stablo upravljanja ili organizacioni dijagram, koji jasno definiše kome svaki član tima upućuje izveštaje i kako su timovi diferencirani unutar preduzeća. Svaki tim mora imati posebnu odgovornu osobu, koja će upravljati zadacima unutar jednog tima.

Kada izradite grafikon, možete razviti i implementirati jasne tokove posla za različite aspekte poslovanja. Na primer, ako ste kreirali računovodstveno odeljenje, od suštinskog je značaja da definišete kako će funkcionisati dugovanja i potraživanja. Ovi tokovi posla će takođe olakšati objašnjenje kako stvari funkcionišu prilikom uključivanja dodatnih članova tima.

Ignorisanje važnih pitanja

Problemi postoje u svakom preduzeću, ali je njihovo prepoznavanje od vitalne važnosti za opstanak i razvoj preduzeća. Izgradite kulturu suočavanja sa malim poteškoćama, pre nego što problemi eskaliraju i pretvore se u prepreke koje će vas koštati suviše vremena i novca.

Neki uobičajeni problemi koje ne želite da izbegnete uključuju loš radni učinak članova timova, preskakanje važnih koraka toka posla i propuštanje rokova. Iako ovi problemi možda ne izgledaju veliki pojedinačno, oni mogu prerasti u veće probleme (ako ih ignorišete) i rezultirati razočaranim klijentima i propuštanjem plaćanja.

Ignorisanje problema može negativno uticati na produktivnost zaposlenih, zadovoljstvo poslom i kulturu preduzeća i može prerasti u sukobe i poremećene međuljudske odnose.

Pročitajte i ovo: Najbolje onlajn marketing strategije za 2023.

Kako da rešavate interne probleme u preduzeću

Kada postanete svesni bilo kakvih problema u vašem preduzeću, važno je da preduzmete korake da ih rešite. Zakažite vreme za razmatranje problema sa vašim menadžerima i članovima timova. Uverite se da su vaši timovi svesni ovog vremena u vašem rasporedu i važnosti diskusija koje vodite i koje služe da identifikujete probleme u nastajanju, kao i za izgradnju i učvršćivanje poverenja u celom timu.

Razmislite i pronađite rešanja – sa timom

Vaša odgovornost je da održavate red i tok stvari u preduzeću i kada članovi vašeg tima identifikuju probleme, bez obzira koliko mali bili, nemojte ih ignorisati. Takođe, ne treba sami da ih popravljate – radite sa timom, razgovarajte o mogućim rešenjima, podstaknite inicijativu i iznošenje ideja. Napravite prve korake akcije nakon ovakvih diskusija, tako da svaki član tima zna da iznete probleme ozbiljno shvatate i pristupate njihovom rešavanju.

Tekuće održavanje

Kada se predložena rešenja implementiraju, vratite se na razgovor sa članovima tima, kako biste dobili povratne informacije, nastavite da održavate redovne sastanke i ohrabrite članove tima da govore o stvarima koje smatraju problematičnim. Problemi koji se pojavljuju, vaše su smernice za razvoj, ako ih na vreme uočite i odgovorno se pozabavite njihovim rešavanjem.

Naslovna fotografija: WANNABE Media

Đorđe Đoković

Comments