Lažemo iz mnogih razloga, a jedan od najčešćih razloga je pokušaj da drugu osobu zaštitimo od suočavanja sa istinom koja bi je povredila, ponizila, uznemirila. To je prihvatljiv razlog za našu savest, u trenutku kada donosimo odluku da nešto prećutimo, da nešto saopštimo samo delimično, ili da istinu ulepšamo i ublažimo (sve je to laganje), ali na duže staze laganje je destruktivno i toksično i trebalo bi da od početka gradimo odnose koji su dovoljno duboki i istovremeno dovoljno elastični da podnesu svaku istinu – jer samo su takvi odnosi vredni truda i ulaganja. Emotivni odnosi dovoljno komplikuju život i bez laganja, a paradoks je u tome što uglavnom lažemo zato što mislimo da to pojednostavljuje stvari. Ali, mi ne mislimo baš jako efikasno, niti vidimo dovoljno daleko, niti smo svesni da odlučivanjem da slažemo, pristajemo na sve posledice koje će laganje pre ili kasnije doneti i sa kojima ćemo morati da se suočimo, hteli to ili ne.

Laganje uništava bliskost u vezi

To znači da se od partnera udaljavamo emotivno, psihički, duhovno i telesno u onolikoj meri, u kolikoj laž traži da uložimo emotivnu, mentalnu, duhovnu i telesnu energiju da je držimo u tajnosti. To možda nije neka velika stvar – ne kao kada bismo sakrili prevaru, ili to da imamo kontakt sa bivšim – ali prećutkivanje i potiskivanje bilo čega što ne želimo da partner zna, zahteva odvajanje energije za blokiranje te informacije. I to one energije koju inače usmeravamo u produbljivanje prisnosti, koja se ogleda u osećanju da smo potpuno slobodni pred partnerom, ranjivi i ogoljeni i da se u toj ranjivosti ne budemo ugroženi, kako god se osećali. Kad lažemo, odsecamo se od te bliskosti, jer krijemo ne samo informacije, nego i osećanja.

Laganje radi održavanja prethodnih laži

Jedna laž povlači sledeću i tako se upetljavamo u zamršeno klupko povezanih laži, koje vremenom zaboravljamo i rizikujemo da budemo uhvaćeni u kontradiktornosti i razotkriveni. A biti uhvaćen u laži, mnogo je gore nego odmah saopštiti istinu. Partner će možda biti povređen onim što imamo da mu kažemo, ali sa tim će lakše izaći na kraj ako ga nismo doveli u poziciju da izgubi poverenje i postane sumnjičav i nesiguran, jer smo ga lagali. Šteta od suočavanja sa neprijatnom istinom može da se popravi i prevaziće, a šteta od razotkrivanja dugoročnog održavanja neke laži možda razori odnos.

Comments