Osim što treba da napišete CV i odgovarajuće propratno pismo, imajte na umu da će to neko stvarno čitati i vrednovati. Budite realni i nemojte se “kititi” znanjima i veštinama koje nemate, jer ako dobijete probni period, nećete moći da prikrijete nedostatak znanja za koja ste tvrdili da imate. Računajte sa tim da ste, i kad imate iskustva, na novom poslu početnik, sa verovatno početničkom platom i da tek treba da se dokažete.

Nemojte aplicirati za sve moguće poslove, samo zato što vam treba posao

Usredsredite se na poslove za koje ste kvalifikovani. Ako ste tek diplomirali, nemojte tražiti posao u kome je potrebno iskustvo. Ako imate potrebno iskustvo, držite se oblasti koju poznajete. Naravno da ćete radeći neki posao, naučiti da ga radite i da ćete unaprediti veštine koje imate. Ali morate početi od neke realne polazne tačke – od onoga za šta ste se spremali i primene onoga što ste već naučili. Takođe, ako tražite posao za koju nije potrebna stručnost koju imate, možete biti odbačeni kao previše kvalifikovani. Bolje navedite samo ono što se traži – u oblasti marketinga vam doktorat iz oblasti hemije nije neka preporuka.

posao 2 Šta treba da znate kada TRAŽITE posao?
Comments