U današnje vreme vrtoglav tehnološki napredak omogućava velike proboje i pomake u svim oblastima nauke – iako veoma napredna, nauka ipak nije u stanju da rekonstruiše neke drevne pronalaske, jer su uputstva za njihovu izradu nestala. Za neke od tih izuma pronađena su najpribližnija objašnjenja, ali neki podaci prosto izmiču i pretpostavke ne mogu biti potvrđene.

Grčka vatra

Ovo smo videli u “Game of Thrones” – divlja vatra koja gori na vodi i koju prave alhemičari u Kraljevoj luci, veoma nestabilna tečnost, koja guta sve pred sobom. Zapravo, ovaj filmski momenat je osmišljen na osnovu činjenice da je postojalo nešto što se zvalo Grčka vatra, koju su Vizantinci od 7. do 12. veka koristili u pomorskim bitkama i koja je predstavljala strah i trepet, jer se mogla ugasiti samo peskom, sirćetom ili urinom. Ovo tajno oružje nepoznato je savremenoj nauci, a strogo čuvana tajna izrade Grčke vatre, očigledno je čuvana toliko dobro, da je sasvim nestala.

vatra 1 Drevni pronalasci čiju primenu savremena nauka ne može da rekonstruiše

Nelomljivo staklo

Postoje tri drevna zapisa o tvorevini vitrum flexile, ili fleksibilno staklo, iz kojih se ne može zaključiti da li je stvarno postojalo, ili ne. Postoji i priča o tome da su svojstva nelomljivog stakla demonstrirana caru Tiberiju – pronalazač je doneo caru staklenu posudu, dao mu je, a zatim zamolio da mu je vrati na trenutak, pri čemu je posudu ispustio na pod. Ona se nije razbila, već se samo ulubila, a staklar ju je brzo ispravio i vratio u prvobitno stanje. Tiberije je, u strahu da će plemeniti metal izgubiti vrednost zbog ovog pronalaska, naredio da se pronalazaču odrubi glava, a sa njegovom smrću izgubljena je i tehnologija izrade fleksibilnog stakla.

Univerzalni protivotrov

Veruje se da je protivotrov koji neutrališe dejstvo svakog otrova, pronašao kralj Mitridat VI Pontski koji je vladao od 120. do 63. godine pre nove ere, a usavršio ga je lični lekar cara Nerona. Iako je originalna formula izgubljena, sačuvane su beleške o tome da su neki od sastojaka univerzalnog protivotrova bili opijum, seckana zmija otrovnica, kao i male doze raznih otrova i njihovih protivotrova. Protivotrov je nazivan mitridatium, prema imenu svog navodnog izumitelja.

Comments