Ovi futuristički spomenici predstavljaju sećanje na bivšu Jugoslaviju, pa oni kao i to sećanje, polako blede. Nekada su predstavljali simbol moćne socijalističke države i njenog predsednika, a danas su samo napuštene skulpture bez ikakvog simboličkog značenja.

Ovi spomenici izgrađeni su u periodu od 1960. do 1970. godine u mnogim gradovima tadašnje Jugoslavije. Oni su izgrađeni po želji Josipa Broza u znak sećanja na stradanja koja su se desila tokom Drugog svetskog rata, kao i na mestima na kojima su postojali koncentracioni logori. Njihova grandioznost i veličina ukazivali su na snagu tadašnje države. Tokom godina, ova mesta posećivao je veliki broj turista i malih pionira, ali su sa raspadom države ovi spomenici izgubili svoje značenje. Nema više velike države, socijalizma, bratstva i jedinstva, pa ni pravog značenja ovih spomenika.

Danas predstavljaju samo napuštene skulpture u gradovima i na poljima na kojima su se vodile bitke. Ostaje nam samo da se divimo njihovim oblicima i futurističkom izgledu.

Zenica 25 napuštenih jugoslovenskih spomenika

Zenica

Tjentište 25 napuštenih jugoslovenskih spomenika

Tjentište

Sisak 25 napuštenih jugoslovenskih spomenika

Sisak

Sinj 25 napuštenih jugoslovenskih spomenika

Sinj

Sanski Most 25 napuštenih jugoslovenskih spomenika

Sanski Most

Podgarić 25 napuštenih jugoslovenskih spomenika

Podgarić

Petrova Gora 25 napuštenih jugoslovenskih spomenika

Petrova Gora

Ostra 25 napuštenih jugoslovenskih spomenika

Ostra

Niš 25 napuštenih jugoslovenskih spomenika

Niš

Nikšić 25 napuštenih jugoslovenskih spomenika

Nikšić

Mitrovica 25 napuštenih jugoslovenskih spomenika

Mitrovica

Makljen 25 napuštenih jugoslovenskih spomenika

Makljen

Kruševo 25 napuštenih jugoslovenskih spomenika

Kruševo

Kozara 25 napuštenih jugoslovenskih spomenika

Kozara

Košute 25 napuštenih jugoslovenskih spomenika

Košute

Kosmaj 25 napuštenih jugoslovenskih spomenika

Kosmaj

Korenica 25 napuštenih jugoslovenskih spomenika

Korenica

Kolašin 25 napuštenih jugoslovenskih spomenika

Kolašin

Knin 25 napuštenih jugoslovenskih spomenika

Knin

Kamenska 25 napuštenih jugoslovenskih spomenika

Kamenska

Kadinjača 25 napuštenih jugoslovenskih spomenika

Kadinjača

Jasenovac 25 napuštenih jugoslovenskih spomenika

Jasenovac

Ilirska Bistrica 25 napuštenih jugoslovenskih spomenika

Ilirska Bistrica

Grmeč 25 napuštenih jugoslovenskih spomenika

Grmeč

Brezovica 25 napuštenih jugoslovenskih spomenika

Brezovica

Mirjana Radojević

Comments