– Ako vam muž iznenada kupi dvogled, znajte da ste dobili novu komšinicu. /Art Bečvold/

Art Buchwald wannabeman Da li i slavni misle da se žene samo glupi muškarci?
Comments