Ako verujete da je nešto istina i branite svoj stav sa punim ubeđenjem, vi ne lažete, iako zastupate laž ili zabludu. Iz te perspektive, mnogo je bolje da lažete svesno i namerno, nego da nesvesno svojom energijom hranite predrasude i neistine. Iluzija je uvek bila i ostala najcrnji oblik laži i najbolji manipulativi teren za one koji žele da pridobiju vernike i sledbenike. Kultura duha nalaže da damo sve od sebe da budemo objektivni. I da shvatimo da je to nemoguće, te da smo verovatno sasvim subjektivni, a da nismo toga ni svesni. Imajući ovo saznanje, u velikoj smo prednosti, jer otkriće da je sve subjektivno može veoma konstruktivno da se upotrebi u oblasti verovanja i neverovanja. Naravno, možemo postati skeptik i cinik, neprekidno dovedeći sve u sumnju, ali mnogo je mudrije da postanemo vernik i sledbenik – sebe samih.

muskarac sa stavom Kultura duha: Verujem – ne verujem
Comments