Umetnost jedne Britanke udružila je ljubitelje muzičke i likovne umetnosti. Ona se zove Natali Šarp, ima 33 godine, a svoje umetničko delo je predstavila na licu!

Ova umentica i muzičarka iscrtala je naslovnice albuma nekih od najpoznatijih muzičara, koristeći boju za lice. Njena namera je bila da na ovaj način “ilustruje” 40 naslovnih strana, ali kada je krenula da radi, shvatila je da je to ozbiljan i težak posao. Zbog toga je uradila 11.

Radeći na svakoj naslovnici nekog albuma ona ga je preslušavala više puta.

albumi Muzički albumi iscrtani na licu

Na sledećim stranama pogledajte fantastične radove ove umetnice.