U godini obeležavanja jednog veka od početka Prvog svetskog rata, u Arhivu Jugoslavije postavljena je izložba pod nazivom “Mlada Bosna i Sarajevski atentat“. Reč je o arhivskim dokumentima koji su stigli iz Arhiva Republike Srpske, a sadrže fotografije, novinske članke i dokumentaciju koja svedoči o dešavanjima koja su prethodila atentatu, kao i o tome šta je bilo posle.

gavrilo princip1 Otvorena izložba o Sarajevskom atentatu

Izložba je podeljena u pet hronološko-tematskih celina. Prva je posvećena samoj organizaciji “Mlada Bosna“, druga zaverenicima i izvršiocima atentata, treća samom atentatu na Franca Ferdinanda. Četvrta celina govori o Julskoj krizi 1914. godine, a peta o stradanjima Srba u Bosni i Hercegovini.

Olivera Denčić

Comments