Teslina bista, rad akademskog vajara iz Banja Luke – Bojana Mikulića, biće uskoro postavljena u Turskoj – u Izmiru u okviru University of Economics. Od jeseni, u parku koji se nalazi u sklopu ovog Univerziteta, stajaće Teslina bista.

Nikola Lončar iz Tesline Naučne Fondacije (Filаdelfija) predaće Teslinu bistu Generalnom konzulu Republike Srbije u Istanbulu gospodinu Zoranu Markoviću koji je preuzeo na sebe dalju organizaciju. Rektor Univerziteta u Izmiru sa zadovoljstvom je prihvatio ovaj poklon, a organzatori se nadaju da će i rektor Beogradskog univerziteta prisustvovati ovom događaju .

bista nikole tesle 575x1024 Tesla je inspiracija
Comments