Ako imate problem sa gubitkom kose, transplantacija kose može da bude procedura koja će vam promeniti život. Efekat od procedure nije samo estetski nego i emocionalan, obezbeđujući pacijentima povećano samopouzdanje i sigurnost.

Transplantacijom kose vraća se normalna kosa i gustina u zonama gde je oslabjena ili opala. Ne samo što vraćate svoju kosu nego i svoj normalni život.

Danas tehnika transplantacije kose nije postupak korekcije kose kao što je bila u vreme mladosti vašeg oca. Danas je tehnika transplantacije visoko efikasna procedura koja daje prirodan izgled transplantirane kose.

Vreme je da izbrišete iz glave one zastarele slike kako presađena kosa izgleda. Daleko iza nas je vreme kad su ljudi mogli brzo da prepoznaju transplantiranu kosu. Taj izgled se tad upoređivao sa kosom od lutke.

Danas, vrhunski hirurzi koji koriste umetničke tehnike i opremu, mogu da kreiraju frontlnu liniju i pokrivanje krune glave sa punom gustinom a da je vizuelno neprimetno da je kosa ustvari transplantirana.

hirurzi transplatacija kose Transplatacijom kose vratite svoju kosu i samopouzdanje

Hirurzi koji su članovi ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery) primenjuju najnovije i najefektivnije raspložive tehnike što omogućava da obezbede svojim pacijentima pravi prirodni izgled sa transplantacijom velikog broja malih graftova blizu jedan do drugog.

ISHRS hirurzi znaju da kosa raste na skalpu u grupama, folikularne jedinice od jedan, dva ili tri folikula, što im omogućava da ove grupe prenesu u zonama oslabljene ili izgubljene kose.

U toku modernog FUE (Follicular Unit Extraction ) postupka transplantacije, uzima se graft po graft od jednog dela glave, koji se zove donorska regija i prenosi se na drugi deo glave koji se zove recipientna regija.

Kosa se “hvata” sigurno. Ne odbacuje se zbog toga što je autologna što znači da su donor i primaoc isti.

Zato što je donorska i recipientna regija ista, transplantirana kosa zadržava iste karakteristike u odnosu boje, teksture, brzine rasta što daje prirodni izgled kao krajnji efekat.

Zbog toga, oslobodite se od predrasuda za transplantaciju kose i potražite rešenje za vašu ćelavost.

transplantacija kose Transplatacijom kose vratite svoju kosu i samopouzdanje

Ako imate gubitak kose i hoćete da saznate više oko vaših opcija, najbolje je da započnete sa konsultacijom sa specijalistom za kosu, trihologom ili hirurgom za kosu. Doktor specijalista za kosu će vam odrediti razlog gubitka kose i daće vam kompletne informacije o različitim opcijama za tretmane za vaš slučaj. Kao i kod svakog drugog lekara, treba da se osećate udobno da pričate sa vašim lekarom i da pitate sve što hoćete da pitate. Ali kako da nađete doktora kome možete da verujete?

Comments