1/3

Pitanje uspeha i sreće, često je pitanje promene perspektive iz koje posmatraš stvari i formiranje funkcionalnijeg stava o izazovima sa kojima se srećeš. Evo nekih pitanja, koja ti mogu pomoći da proširiš perspektivu i usvojiš nove koncepte.

Kako bi to izgledalo kad bi bilo skroz lako?

Ljudska sklonost da brinemo i komplikujemo stvari smeta nam da razložimo problem i pronađemo rešenje. Dakle, ovo pitanje te zapravo upućuje na to da pojednostaviš stvari, da ih svedeš na proste činioce i da za svaki manji deo pronađeš malo rešenje. Kad se sklopi cela slika, zaista izgleda da je to bilo baš lako.

Šta možeš učiniti da cilj koji je udaljen deset godina ostvariš za deset meseci?

Svrha pitanja je buđenje ambicije. Jer ako je cilj tako daleko, možda si usporio i opustio se i fokus ti popušta. Ako se uključiš i počneš da osmišljavaš strategije i preduzimaš korake da skratiš to vreme, možeš zaista i da ga skratiš, upola, ako ne baš na deset meseci.

uspeh 1 Pitanja koja treba sebi da postaviš zarad profesionalnog i ličnog uspeha

Editors choice