Gotovo svi oblici savremenog poslovanja vezani su za korišćenje društvenih mreža i od vas se očekuje da baratate svim alatima i mogućnostima pametnih telefona, kako biste u svakom trenutku mogli svojim klijentima i saradnicima da predstavite i ponudite proizvode i usluge. Ove veštine će vam olakšati posao, uštedeti vreme i dati vam prednost, kao kandidatu za bilo koji posao.

Kako da budete produktivniji

Kako biste što efektivnije ostvarili svoj dnevni plan, potrebno je da se dobro organizujete – treba vam planer u koji ćete ubeležiti svaku stavku redom, sa određenim rokom za koji ćete završiti taj deo posla. Napravite mesečnu, nedeljnu i dnevnu listu svih segmenata projekta na kome radite, redosleda koraka koje preduzimate i dnevnih prioriteta. Lista vas oslobađa svakodnevnog odlučivanja odakle da počnete, a uvek je možete u hodu prilagoditi.

Ako vaš plan uključuje dnevne objave na društvenim mrežama, pravite ga okvirno na nedeljnom nivou (jer verovatno ne možete spremiti veliki broj objava unapred). Na gotovo svim društvenim mrežama danas imate mogućnost da unapred zakažete svoje objave, a ako imate klijente i saradnike u inostranstvu, imajte u vidu da se vreme zakazane objave odnosi na vremensku zonu u kojoj se nalazite.

Comments