Savremeni lideri moraju imati sveobuhvatnu perspektivu i visok stepen svesti, da bi mogli da donose odluke koje će ovaj svet polako odgurati sa ivice propasti. Moraju sagledati širu sliku, a ne samo svoj dnevni red, godišnji biznis plan i dobit.

Duhovna, spiritualna inteligencija, ili SQ, od ključne je važnosti za sve životne sfere, a naročito za poslovni svet i rukovodeće funkcije – odgovornost za opstanak čovečanstva je na donosiocima velikih odluka i poslovnih poteza. Saradnja sa prirodom, ekološka svest, smanjenje karbonskog otiska, pošumljavanje, očuvanje ugroženih vrsta, reciklaža, prelazak na alternativna goriva, smanjenje zagađenja, očuvanje prirodnih resursa (naročito vode!) – savremeni lideri moraju da razmišljaju globalno i donose odluke koje će postaviti temelje za odluke koje će donositi njihovi naslednici. Moraju biti svesni da svet ne počinje i ne prestaje sa njima, a svoju želju za moći moraju transformisati u služenje sa svrhom. O spiritualnoj inteligenciji i različitim tipovima ličnosti i načinima da se ostvare na duhovno inteligentan (i duhovno otupeo) način, pisala je Dana Zohar, u knjizi “SQ, spiritualna inteligencija, vrhovna inteligencija”.

Pored sagledavanja šire slike, definicija SQ uključuje pristup mudrosti, poštovanju, lepoti, dubljem značenju, višoj svrhovistosti, dobroti, istini, intuiciji, saosećanju… Dugačak je spisak u srcu ljduskog potencijala i deluje suviše kompliovano da bi ostao na radaru liderstva koje se mora kultivisati, ali evo nekih kraćih smernica o tome zašto je spiritualna inteligencija ključna za moderno liderstvo.

Duhovna inteligencija je sposobnost pristupa dubljem značenju i višestrukim načinima spoznaje, da biste sagledali probleme i rešili ih na pravi način.

To je potpuno prisustvo, delovanje sa svrhom, postavljanje pravih pitanja, vrednovanje različitih i sukobljenih stanovišta, integrisanje leve i desne moždane hemisfere, rast od “ja” ka “mi”.

Za to je potrebna meditacija i pažnja – u poslovnom svetu, meditacija se uveliko koristi za povećanje sposobnosti za korišćenje kapaciteta mozga, redukciju stresa i postizanje fokusa i jasnoće. Na taj način, vrednosti i svrha ugrađuju se u kulturu, koji postaju pokretači angažmana i uspeha.

Comments