Uputstvo za pripremu

Neka mle­ko pro­vri u šerpi sa debe­lim dnom, pa mu dodaj beli luk, lovor i začine. Neka vri još 5 minu­ta, a potom, mešajući, uspi palen­tu. Sman­ji tem­pe­ra­tu­ru na naj­nižu i kuvaj tako laga­no još 10 minu­ta, mešajući da se ne bi zale­pi­la palen­ta za šerpu. Dodaj pavla­ku i par­me­zan, te kuvaj još pet minu­ta. Kada se sku­va, pre­ba­ci palen­tu u čist sud ako je potreb­no, poklo­pi i osta­vi neg­de tako da osta­ne topla. Vrgan­je nemoj pra­ti ako je ika­ko moguće jer će posta­ti sunđera­sti. Ako ima peska, izgu­li stablji­ke malim nožem, i samo krat­ko pro­pe­ri u posu­di punoj vode, nakon čega ih momen­tal­no osuši papir­nim ubru­si­ma. Zagrej masli­no­vo ulje u tigan­ju debe­log dna i isprži pečurke, doda­jući po neko­li­ko šaka, i prži 3-4 minu­ta dok lepo ne poru­me­ne. Dodaj puter, so i biber, beli luk i nasta­vi da pržiš još oko minut, i onda u posledn­jem tre­nut­ku dodaj peršun.Napo­kon, na tan­jir sipaj boga­tu kašiku palen­te, i pre­ko nje posluži pečurke.

palenta sa pečurkama1 Recept: Krem palenta sa divljim pečurkama

Prijatno!

Milena Stojanović

Comments