Liderstvo je sposobnost koja nema veze sa autoritetom i hijerarhijom, već sa pokretanjem i motivisanjem ljudi da daju sve od sebe, a često i da prekorače svoje mogućnosti. Kao i u svakom poslu i u ovome možete biti solidni, dobri i najbolji, omraženi ili omiljeni, ali sigurno tačno ocenjeni i cenjeni – prema stepenu svoje liderske sposobnosti.

Cenjene vođe su najčešće dobri timski radnici, koji veoma vole svoj posao, a njihovi najbolji sledbenici su i sami dobri timski radnici koji prepoznaju dobru organizaciju i rado daju svoj doprinos.

Iskru liderstva nosite u sebi i ona probija i preuzima, čak i kad vaša poslovna pozicija nije vodeća, odnosno odlučujuća i najodgovornija. To prosto imate u sebi i vidljivo je u vašem karakteru i ponašanju još u vrtiću.

Lideri stalno smišljaju neke akcije i uključuju druge u njih, motivišući ih na učešće.

lider Da li ste vođa ili sledbenik?
Comments