Komunikacioni model koji je početkom sedamdesetih razvio klinički psiholog, doktor Taibi Kahler, koristi se u NASA-i, Beloj kući i vodećim svetskim kompanijama kao alat razumevanja sebe i drugih, a koristi ga u svojim animiranim filmovima i kompanija PIXAR, da bi vernije dočarala svoje likove. To je PCM (Process Communication Model) koji razlikuje šest tipova komunikacije. Doktor Kahler je govorio o šest tipova ličnosti koje nosimo u sebi, ali koje su zastupljene u različitim procentima, pa je zato preciznije posmatrati ove tipove kao manje ili više izražene u svakome od nas, nego tražiti sebe u jednom tipu. Svako od nas u sebi nosi barem dva prilično ravnomerna tipa „komunikatora“ i koristi se njima spontano i prirodno. PCM podela prepoznaje sledeće tipove:

Harmonizator

Ako imate u sebi dominantnog Harmonizatora, onda težite toplini u odnosima, oslanjate se na osećanja i osećaje koje imate. Prirodno iskazujete empatiju i podršku, a u stresnim situacijama ste skloni da napravite greške i umanjite svoj značaj, nastojeći da drugima date veću važnost nego sebi, odnosno, da ne budete odbačeni. Vaša osnovna potreba je da budete prihvaćeni u potpunosti, takvi kakvi jeste, kao i da zadovoljite svoje čulne potrebe. Ako komunicirate sa osobom koja je dominantno Harmonizator, odvedite je na neko prijatno mesto, gde će im biti udobno, pokažite u razgovoru saosećanje i toplinu, podstaknite ih da govore o svojim osećanjima.

shttefan 472897 Koji si tip ličnosti, prema načinu na koji komuniciraš?

Mislilac

Ovo je logičan tip, dobar organizator i odgovorna osoba, koja se oslanja na činjenice, informacije i istraživanje. On voli da pravi liste i spiskove, da određuje prioritete, kao i da dobija pohvale za svoj rad i stručnost. Mislilac je poznat po jasnom i logičkom rasuđivanju, a pod stesom može da postane pravi „kontrol frik“ koji nema poverenja da bilo kome drugom prepusti važne zadatke. Osnovna psihološka potreba Mislioca je za vremenskom strukturom, planiranjem, organizacijom i priznanjem. Ako imate posla sa Misliocem, pre svega poštujte njegovo vreme, pokažite mu da cenite njegovu logiku i organizovanost i odajte im priznanje za stručnost. Ne rasplinjavajte se u emocijama i digresijama u razgovoru.

Comments