1. Objasnite osmogodišnjaku šta je modem i kako funkcioniše.

2. Ko je vaš najbolji prijatelj?

3. Ako imate dva jaja i želite da otkrijete koji je najviši sprat s kog možete baciti jaje a da se ne razbije, kako biste to učinili? Koje je vaše optimalno rešenje?

4. Opišite zanimljiv problem i kako ste ga rešili.

5. Koliko dece se rađa svakoga dana?

6. Imate 100 novčića koji leže na stolu, s tim da ih je 10 okrenuto glavom naviše, a 90 pismom naviše. Ne možete videti, osetiti niti na bilo koji drugi način otkriti koja je strana okrenuta naviše. Podelite novčiće u dve grupe, tako da je jednak broj glava u svakoj grupi.

7. Opišite sebe. Šta vas uzbuđuje?

8. Kad bismo vas zaposlili, na čemu biste voleli da radite?

9. Postoje tri kutije. U jednoj su samo jabuke, u drugoj naranče, a u trećoj i jabuke i naranče. Kutije nisu dobro označene, te ni na jednoj ne piše tačno šta se nalazi u njoj. Otvorite samo jednu kutiju, i – bez gledanja – izvucite jednu voćku iz nje. Kada budete videli koju voćku držite u ruci, možete li označiti tačno sve tri kutije?

10. Zamislite da morate smiriti ljutitu mušteriju koja je čekala na pomoć 20 minuta, pa je odjednom počela da urla. Uzvikuje da će otići u drugu prodavnicu i tamo kupiti komputer koji želi. Kako biste rešili ovaj problem.

stiv dzobs Neobična pitanja na testu u kompaniji Apple
Comments