Poznato je da pretpostavljeni od svojih zaposlenih imaju različite zahteve, ali šef u ovoj marketinškoj agenciji od svoji saradnika je zatražio da se skinu ko od majke rođeni. Zašto? Zaposleni u ovoj marketinškoj agenciji su spremni na sve, i dobro znaju pravila reklamiranja u danšnjem svetu, pa su tako na zahtev šefa pozirali goli za reklamu. Za potrebe ovakvog vida eksponiranja morali su da zategnu svoje telo i dovedu liniju do savršenstva, a evo kako su to postigli.

Comments