1/3

Dobar seks znači, pre svega, komunikaciju. Koliko god se stvari spontano odvijale na najveće obostrano zadovoljstvo, po nešto je ipak potrebno verbalizovati, artikulisati, iskomunicirati. Zreli i stabilni odnosi podrazumevaju da ćeš po ovim pitanjima biti otvoren, spreman za razgovor i iskren. I da ćeš uvažiti otvorenost i iskrenost svoje partnerke. Ovo su informativni razgovori, u kojima se razmenjuje ono što spontano ne biste razmenili u neverbalnoj komunikaciji i što je suviše komplikovano nekome suptilno staviti do znanja.

Razgovor o seksualnom zdravlju

Možda te ne brine ovo pitanje, a možda je to zato što uopšte ne razmišljaš o njemu. Možda i nemaš razloga, jer uvek imaš zaštićen seks i nisi sklon riziku. Ali ako jesi, odnosno, ukoliko ne voliš da koristiš kondom, to je potrebno da kažeš, da bi partnerka imala izbor da to prihvati ili ne prihvati. Možete se dogovoriti da oboje izvršite potrebne testove, da biste bili sigurni da stupate u odnos sa minimumom rizika, odnosno samo sa onim rizikom koji ste oboje spremni da prihvatite u odnosu. U tom kontekstu, potrebno je da obavite razgovor i o mogućoj trudnoći i posledicama koje ona donosi na ovaj ili onaj način.

veza 11 Razgovori koje treba da obaviš zarad zdravog i zadovoljavajućeg seksualnog života (1.deo)

Editors choice