Lideri kreiraju nepisana pravila na poslu, atmosferu i očekivanja i ne mogu se osloniti na onu čuvenu roditeljsku krilaticu „radi kako ti ja kažem, a ne kako ja radim“, na koju se zapravo ne mogu osloniti ni roditelji, a ni njihova deca. Kao vođa (i kao roditelj) vi ste primer svom timu (i svojoj deci), a vaša želja da oni ne greše tamo gde vi grešite, neće biti ispunjena, ako niste dobar primer.

Kao vođa, imate veće odgovornosti od ostalih kojima ste nadređeni. Od vas se očekuje više i zato imate ceo tim koji će vam pomoći da ostvarite ciljeve. Ponekad, možete tražiti od zaposlenih da ulože sličan nivo napora, kao i vi, kada je potrebno ispoštovati rok. Ali većinu vremena, svaki zaposleni je deo slagalice, koju svakodnevno sastavljate, između ostalog i tako što stvarate nepisana pravila i očekivanja.

Dok radite na svojim odgovornostima, vi predstavljate model ponašanja u postizanju ciljeva i zaposleni će verovatno pokušati da ispune vaše standarde, osim ako izričito ne navedete drugačije. Vaša radna etika postavlja norme (nepisana pravila) za to kako drugi pristupaju poslu.

Nepisana pravila lidera i skrivena očekivanja

Mnogi zaposleni procenjuju kulturu radnog okruženja posmatranjem, a ne onim što im se kaže. Oni vide da li drugi ostaju na poslu dok ne završe sve obaveze, iako je radno vreme isteklo, da li su zaposleni dostupni i van radnog vremena, da li je konkurencija češća strategija od saradnje…

Zato je važno da budete jasni u vezi sa tim da li ljudi mogu da rade fleksibilno, da li postoji vreme kada se očekuje da će svi biti dostupni, kako zaposleni mogu da prilagode svoj radni raspored (samostalno ili uz odobrenje), da li se očekuje da budu dostupni na mreži ili putem telefona u bilo koje vreme, da li mogu da odbiju sastanke ukoliko rade na projektima višeg prioriteta, da li se očekuje izvestan nivo dostupnosti i dok su na odmoru, odnosno, koji su to prioriteti zbog kojih biste ih kontaktirali i očekivali njihovo angažovanje u slobodno vreme.

Kada ste jasni u svojim zahtevima i postavljanju očekivanja, lakše ćete oblikovati ili uskladiti poslovnu kulturu sa onim što najbolje funkcioniše za tim i posao, a nepisana pravila neće biti protivrečna.

Jasnoća i pravičnost

U postavljanju očekivanja, ne radi se samo o tome kako ljudi rade, već i o tome na čemu rade – kao lider, vi upravljate poslom svojih zaposlenih i potrebno je da se uverite da je on uravnoteženo i fer raspoređen. Pre svega, treba da budete sigurni da veštine zaposlenih odgovaraju zahtevima posla. Ako ne odgovaraju, zapitajte se koje korake možete preduzeti da biste ispunili praznine. Koristite resurse koje imate i tražite talente.

Zatim se zapitajte da li delegirate prave zadatke pravim ljudima – nepisana pravila su da lideri najčešće koriste svoju „zvezdu“ kao osobu koja radi sve što je na neki način kritično i osetljivo. Ovo opterećuje tu osobu, smanjuje joj fokus i verovatno pogrešno identifikue ko je prava osoba za taj posao.

nepisana pravila lidera 2 Nepisana pravila na poslu koja kreiraju lideri

Pročitajte i ovo: Kako da koristite Pirsonov zakon da biste brže ostvarili ciljeve

Napredovanje nasuprot preživljavanju

To što zaposleni „odrađuju“ dodeljene zadatke, nije nagrađujući rad. Takođe je malo verovatno da će ovakva atmosfera (nepisana pravila minimuma korektnosti) pomoći kompaniji da realizuje svoju strategiju usmerenu na budućnost. Da biste pomogli zaposlenima da ostvare ciljeve, uverite se da imaju prave alate i informacije za obavljanje svog posla. Ako ih imaju, uverite se i da razumeju i koriste te resurse u punom kapacitetu.

Pored osnovnih alata, pokušajte da omogućite zaposlenima što veću autonomiju i fleksibilnost, da uravnoteže svoje radno opterećenje i svoj privatni život. To im omogućava da rade onako kako im najviše odgovara i da budu efikasniji i produktivniji. Ako rade od kuće, možda mogu prilagoditi svoje radno vreme u skladu sa domaćim dnevnim ritmom – nekima će odgovarati da počnu rano, kad su deca u vrtićima i školama, dok će nekima više odgovarati da posao obavljaju uveče, kada se sve smiri, ili da imaju veće pauze i rade tokom celog dana u kraćim intervalima.

Podstaknite zaposlene da planiraju vreme fokusiranja, kako bi mogli da imaju nepodeljenu pažnju i usredsrede se na važne zadatke. Takođe, obavestite ih da mogu zakazati pauze da odu u šetnju, ili se isključe sa mreže, da bi obnavljali energiju – nekima može odgovarati jedna duža pauza, a nekima su potrebne češće kraće pauze.

Koristite nepisana pravila koja određuju atmosferu radnog okruženja i poslovnu kulturu, da podstaknete zaposlene da podržavaju jedni druge, bilo kroz podelu posla ili kroz emocionalnu podršku. Stvaranje prijateljskih veza među zaposlenima pomaže u smanjenju pojave „uskog grla“ i umanjuje napetost. Pronađite načine da kreirate uloge vaših zaposlenih, na način koji zadovoljava njihove jedinstvene potrebe.

Nepisana pravila lidera i poslovna kultura

Prepoznajte i uzmite u obzir to da nisu svi radni dani isti – tako rade sportski treneri, prepoznajući kada treba da promene strukturu treninga, da bi najbolje iskoristili dan. To zaposlenima omogućava da budu opušteniji kada je dan rasterećen i lagan, jer znaju da vi znate da će se, kada je opterećenje veliko, maksimalno angažovati i neće gledati na sat dok ne obave posao.

Pozitivna nepisana pravila koja pretpostvljaju da ljudi imaju dobre namere i da će obaviti posao, kreiraju atmosferu poverenja. Kada postoji poverenje, ljudi su na boljoj mentalnoj poziciji (nisu ogorčeni na menadžere i ne razmišljaju o tome da li ih neko nadgleda i procenjuje svakog momenta) i fokusirani su na to da dobro obave posao.

Tretirajte zaposlene sa poštovanjem i uvek budite pošteni. Smanjenje „mikroagresije“ (pasivna agresija i ponašnje koje zaposlenima budi osećanje krivice), podstaći će bolju saradnju i pomoći ljudima da ostanu fokusirani na ono što rade.

Pružanje jasnih i eksplicitnih očekivanja, uz nepisana pravila koja kreiraju pozitivnu radnu i kolegijalnu atmosferu i omogućavanje autonomije zaposlenima, odličan je način da se otkrije pravi potencijal svakog pojedinca. Pokazaće vam šta angažuje zaposlene, kao i na koji način možete podržati njihov dodatni razvoj. Optimalna radna atmosfera je ona u kojoj rastu i zaposleni i kompanija.

Pročitajte i ovo: Ako mrzite svoj posao – ideje koje će vam pomoći da pronađete profesionalnu sreću

Naslovna fotografija: pexels.com

Đorđe Đoković

Comments