Jake komunikacione veštine su od velike pomoći u ličnom, a naročito u profesionalnom životu. Iako su veštine verbalne i pismene komunikacije veoma važne, istraživanja su pokazala da neverbalno ponašanje čini veliki procenat svakodnevnih međuljudskih interakcija. Poruke koje drugi primaju posmatrajući vaše pokrete i mimiku i slušajući vaš glas, mogu „presuditi“ utisku koji ostavljate. Bolja neverbalna komunikacija vam je potrebna da biste postali veštiji u prenošenju značenja bez izgovaranja reči i da biste ostavili bolji utisak.

Neverbalna komunikacija – prenošenje adekvatnih poruka

Neverbalni signali

Ljudi mogu da razmenjuju informacije na brojne očigledne i suptilne načine, putem različitih neverbalnih signala, koji uključuju pokrete tela, kontakt očima, gestove, položaje tela, ton glasa.

Svi ovi signali mogu preneti važne informacije koje se ne izražavaju rečima – na primer, kontakt očima pomaže da utvrdite koliko je neko pažljiv. Ton glasa otkriva nagoveštaje o emocionalnom stanju, a čak i držanje tela prenosi koliko je osoba zainteresovana i angažovana u razgovoru.

Kada obraćate više pažnje na neverbalne signale, poboljšavate sopstvenu sposobnost neverbalne komunikacije.

Neverbalna komunikacija i suprotni signali

U profesionalnom životu veoma često morate donositi rizične odluke o tome da li ćete sa nekim sarađivati, da li ćete prihvatiti određenu ponudu, ili je nekome uputiti, na osnovu utiska i stepena poverenja koji neko izaziva. Takođe, potrebno je da se i sami predstavite kao osoba od poverenja, a neverbalna komunikacija i signali koji se razmene bez reči, od presudnog su značaja. Zato obratite pažnju u razgovoru na suprotstvaljene signale, odnosno, reči i ton koji se ne poklapaju sa govorom tela. Na primer, potencijalni saradnik ili poslovni partner bi vam mogao reći da je sasvim zadovoljan tokom pregovora, dok se pritom mršti i gleda u zemlju – njegova neverbalna komunikacija šalje drugačiju poruku.

Kada se reči ne poklapaju sa neverbalnim signalima, ljudi često ignorišu ono što je rečeno i umesto toga se fokusiraju na neizgovorene izraze raspoloženja, misli i emocija. Dakle, kada neko kaže jednu stvar, a njegov govor tela sugeriše nešto drugo, može biti od pomoći da obratite dodatnu pažnju na te suptilne neverbalne znake.

Imajte na umu i da drugi faktori mogu doprineti ovim nepodudarnostima – reči i ponašanje se možda ne poklapaju zbog nekog fizičkog uzroka, bola ili nelagodnosti koju neko oseća i nemaju veze sa iskrenošću njegovih namera.

Neverbalna komunikacija i ton glasa

Ton glasa prenosi mnoštvo informacija, u rasponu od entuzijazma preko nezainteresovanosti, do besa. Ton može biti veoma efikasan način da pojačate svoju poruku, ili da držite pažnju većeg broja ljudi. Ljudi cene nedominantan ton glasa, kao i prijateljski i animiran – koji pokazuje da ste uključeni i da vas nešto zaista zanima. U istraživanjima je zapaženo da su ljudi koji koriste više različitih tonova u govoru, ocenjeni kao pouzdaniji i pažljiviji.

Kada hoćete da vas bolje čuju, nemojte podizati ton, već ga utišajte i produbite – ljudi će se umiriti i postati pažljiviji, da bi vas bolje čuli.

Zasto vam je potrebna bolja neverbalna komunikacija 1 Zašto vam je potrebna bolja neverbalna komunikacija

Sako: Sartoria Barbolini Beo, Pantalone: Sartoria Barbolini Beo, Bluza: Dan John Ušće, Sat: BPM (Bulova) Ušće, Naočare: Optiplaza (Tom Ford) Ušće, Lokacija: Hyatt Regency

Pročitajte i ovo: Svestan lider – kako svesnost može poboljšati vaše liderske veštine

Važnost kontakta očima

Dobra neverbalna komunikacija ističe važnost kontakta – kada ljudi ne gledaju druge u oči, može izgledati kao da se nečeg stide ili pokušavaju nešto da sakriju. S druge strane previše „zurenja“ može izgledati konfrontirajuće, ali i zastrašujuće. Ne želite nikoga da uplašite, niti nešto krijete – zato tokom razgovora gledajte sagovornika u oči, povremeno skrećući pogled na njegova usta, ruke i držanje. Jedan trik neverbalne komunikcije preporučuje da sagovornika ne gledate pravo u oči, već u tačku između obrva, to će rasteretiti pogled tenzije koja može biti neprijatna.

Stručnjaci preporučuju intervale kontakta očima u trajanju od tri do četiri sekunde – efikasan kontakt očima treba da bude prirodan i prijatan i za vas i za osobu sa kojom razgovarate.

Dopunite neverbalne signale pitanjima

Ako vas neverbalna komunikacija zbunjuje, odnosno, primate nejasne neverbalne signale od druge osobe, nemojte oklevati da postavljate pitanja, da biste postigli bolje razumevanje. Postavljajte pitanja u formi proveravanja da li ste dobro razumeli – ponovite ono što je rečeno i tražite pojašnjenje („dakle, ono što govoriš je…“ ili „da li misliš da bi trebalo…“ ili „kažeš, koliko shvatam, da ćemo…“). Na taj način pokazujete da ste pažljivo slušali i pružate priliku sagovorniku da preciznije objasni ono što nije bilo najjasnije. Ovaj način predstavlja veštinu aktivnog slušanja i podstiče sagovornika da se opusti i bolje izrazi – kada neko shvata da ga slušate sa pažnjom i interesovanjem, u pokušaju da vam što bolje objasni šta je mislio, zaboraviće na svoju zbunjenost ili tremu ili druge brige i distrakcije zbog kojih je slao pomešane signale i najverovatnije će uspeti da govorom tela podrži ono što govori.

Neverbalna komunikacija prilikom prezentacije

Verbalna i neverbalna komunikacija rade zajedno na prenošenju poruke. Možete poboljšati svoju govornu komunikaciju, koristeći govor tela koji pojačava i podržava ono što govorite, što može biti posebno korisno kada govorite pred većom grupom.

Pretpostavimo da je vaš cilj da izgledate samouvereo i pripremljeno tokom prezentacije – u tom slučaju ćete želeti da se usredsredite na slanje neverbalnih signala koji osiguravaju da vas drugi vide kao samouverenu i sposobnu osobu. Možete pojačati taj signal, tako što ćete čvrsto stajati na jednom mestu, držeći se uspravno, sa ramenima unazad i stojeći sa obe noge na tlu (bez premeštanja s noge na nogu). Pokreti tela i stav su važni, ali izrazi lica, pogled, izraz usta, gestovi i lični prostor, takođe su bitne komponente.

Razmotrite kontekst

Kada komunicirate sa drugima, uvek razmislite o situaciji i kontekstu u kome se verbalna i neverbalna komunikacija odvija. Pojedine situacije zahtevaju formalnije ponašanje, koje bi se moglo veoma različito tumačiti u bilo kom drugom okruženju. Razmislite da li je neverbalna komunikacija prikladna za taj kontekst i koncentrišite se na načine da vaši signali budu u skladu sa nivoom formalnosti (ili opuštenosti) koji zahteva određena situacija.

Budite svesni da neverbalna komunikacija nije precizna

Prema nekima, čvrst stisak ruke ukazuje na snažnu ličnost, dok se slab stisak shvata kao nedostatak snage. Ovaj primer ilustruje mogućnost pogrešnog tumačenja neverbalnih signala – slab stisak ruke možda ukazuje na nešto sasvim drugo, na primer, artritis (snažan stisak izaziva bol i osoba nastoji da se rukuje sa što manje intenziteta). Kada tumačite signale, zapamtite da treba da tražite grupe ponašanja, jer sveukupno ponašanje je mnogo jasnije od jednog gesta posmatranog izolovano (na primer, neko šalje sve signale otvorenosti i prijatnosti, ali ne ostvaruje značajan kontakt očima).

Neverbalna komunikacija je kompleksna i nije jednostavno tumačiti je, jer se oslanja na različite nivoe komunikacije, ali i na različite sposobnosti, kao što su emocionalna inteligencija i socijalne veštine. Razumevanje da situacije i ponašanja mogu biti pogrešno protumačeni, ili da različiti faktori mogu uticati na nečije ponašanje i slanje neverbalnih signala, kao i uzimanje u obzir sopstvenih predrasuda, može vam pomoći da objektivnije čitate neverbalne signale i da pri tom vaša neverbalna komunikacija bude jasnija i bolja.

Pročitajte i ovo: Kako da popraviš govor tela – i utisak koji ostavljaš na druge

Naslovna fotografija: WANNABE Media

Đorđe Đoković

Comments