Odlomci koji slede izdvojeni su iz beležnice svemudrog doktora Svekresa K. Pohotnog. Uvek spreman da pomogne muškarcima da se razreši kakva nedoumica seksualne prirode, dobri Doktor omogućio nam je da prenesemo bisere iz njegove dugogodišnje prakse. Pacijent je mladi N.N. (33) koji proživljava drugu fazu momaštva pod nazivom, “I pticu u letu”. Nije neiskusan, ali tek je zagrebao površinu teme “Žena” i obraća se Dr. Svekresu nizom pitanja:

017 Dr. Svekres K. Pohotni: Odlomci iz prakse, deo prvi

N.N: “Doktore! Ne znam ništa o ženama!”

Dr. S.K.P: “Hm, žene. Niko ne može reći da zna išta o njima. Tek površno. Ali mogu da ti kažem, vrlo eksplozivna bića, no u rukama zanalca sasvim upravljiva. One su neka vrsta vanzemaljaca, ali šta ćemo kad su već tu…”

N.N: “Ma, doktore, u stvari sam hteo da vas pitam o hormonima žena u doba praznika.”

Dr. S.K.P: “Nema tu veze praznici ili ne. Hormoni su kod žena inače nepredvidiva kategorija, a u vreme praznika samo im se istanje živci, pa dolazi do erupcija. Recimo, jedna dama je posle pet sati šopinga htela još jedan par cipela i dečko joj se ubio. Glupan.”

N.N: “Ali doktore, ja sam građevinac tu na baušteli u Beču. Pa sam zbunjen, jer ovde su žene drugačije.

Comments