Kad je u pitanju broj partnera, uvek imamo čega da se stidimo. Ili je poveliki, što ukazuje na to da nismo imali baš mnogo ukusa i pameti (nismo birali) ili je zanemarljiv, što znači da nemamo baš puno iskustva. Rezon je sledeći – ko ima puno iskustva, to obavezno znači i da ima dovljno lošeg iskustva, pa će umeti da ceni ono što je dobro i vredno. Ko nema, moraće mnogo da uči, a možda će se zapitati da li bi imao šta više i bolje da nauči sa nekim drugim. Iskustvo znači zadovoljenu radoznalost, osim ako uopšte nije integrisano kao iskustvo, već je znak bezglave potrage, ili besmislenog samokažnjavanja. Neiskustvo otvara nove horizonte, a ono bolno se mora doživeti, da bi se ikakvo iskustvo steklo.

Zašto njena cifra ne treba da vam bude važna4 Zašto njena cifra ne treba da vam bude važna?

Pogledajte parove koji imaju iza sebe brakove i decu – kad se sretnu i prepoznaju, sa životnim iskustvom, koje se ne odnosi samo na broj partnera i seksualno iskustvo, nego na ozbiljan životni teret koji su poneli i odgovornosti koje su preuzeli, oni to umeju da cene. Tolerantniji su, usredsređeni na ono što je važno, razumeju jedno drugo i trude se da olakšaju život i zajedništvo – oni znaju da se ljubav ne podrazumeva, da zajedništvo uopšte nije lako, da su izazovi uvek prisutni i da svakodnevica melje i uništava, ako ne čuvaju to što imaju.

Pretpostavka je da će se onaj ko je imao dovoljno iskustva (oveću cifru) iza sebe, smiriti u vezi i ceniti stabilnost. Ali postoji i strah da je taj navikao na površne odnose, da će mu stabilnost dosaditi i da neće ni želeti da se smiri.

Comments