Perut

Pod obavezno je rešiti se belog praha koji pada na sve strane, po sakou, košulji, blejzeru i odelu. Sigurno ne želiš da se približiš nadređenom, a da na nju ili njega, u tom trenutku, počne da pada tvoja pertu. Em je neprijatno, ružno em je veoma nehigijenski.

perut Kako biti negovan na radnom mestu