Tag:Rastko Jokić: “Dokazao sam sebi da je sve u životu moguće”